Dzień 1

3 kwietnia 2023

poniedziałek

Rejestracja uczestników

8.00-9.00

Otwarcie konwentu

9.00 – 9.15

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy o aplikacji mObywatel

Karol Dowgiało

Innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne z branży IT dedykowane jednostkom administracji publicznej

Daniel Zapała

Cyfrowe państwo – rozwiązania chmurowe dla administracji

Joanna Baranowska, Tomasz Marcinek – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W cyberprzestrzeni trwa wojna - jak wdrożyć skuteczne środki ochrony sieci IT.

Piotr Zielaskiewicz, Paweł Śmigielski

Przerwa kawowa

11.30 – 11.45

Potencjalne możliwości zastosowania dronów w administracji publicznej

Katarzyna Niebrzydowska  – ekspert w branży lotnictwa bezzałogowego

Backup programów biurowych narzędziami do magazynowania danych

Łukasz Grzesiak

Projektowanie centrum bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego

Grzegorz Nowak

Nowoczesne rozwiązania do obrazowania danych, sposobem na optymalizację pracy grupowej w jednostce.

Piotr Sulkowski

Zdjęcie

13.45 – 14.00

Obiad

14.00 –  14.50

Inwentaryzacja licencji, czyli o wyzwaniach stojących przed działami IT jednostek administracji publicznej

Piotr Rybicki – biegły rewident, ekspert rynku gospodarczego

Kompleksowa obsługa instytucji publicznych w zakresie produktów IT

Michał Szpakowski

Backup z darmową ochroną przed atakami ransomware

Sebastian Dąbrowski

Laboratorium hakowania na przykładzie oprogramowania Metasploit i Metasploitable

Kamil Folga

Czas wolny

17:05-19:00

Kolacja

19.00

Dzień 2

4 kwietnia 2023

wtorek

Śniadanie

07.30 – 10.00

Bezpieczeństwo środowisk Windows Server 2022 oraz Windows 11

Marek Krupa – ekspert rynku IT

Transformacja cyfrowa w urzędzie - nowa rzeczywistość, nowe wyzwania

Robert Lipowski, Michał Gembal

Przerwa kawowa

11.15 – 11.30

Wirtualni asystenci - rodzaje robotyzacji procesów w administracji publicznej

Piotr Ślęzak – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Drogi rozwoju EOD i EZD w krajowej administracji publicznej

Piotr Kupczak – Politechnika Częstochowska

Podsumowanie konwentu: rozdanie nagród

12.45-13.15