Dzień 1

16 maja 2024

czwartek

Rejestracja uczestników

8.00 – 9.00

Otwarcie konwentu

9.00 – 9.15

Konsekwencje zmiany umowy na dostawy i usługi IT w trakcie realizacji zamówienia publicznego

Martyna Lubieniecka – Radca prawny

Innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne z branży IT dedykowane jednostkom administracji publicznej

Daniel Zapała

Praktyczne aspekty usług chmurowych dedykowanych administracji publicznej

Monika Głębocka, Gracjan Nogalski – Centralny Ośrodek Informatyki

Przerwa kawowa

11.15 – 11.30

Miejski ekosystem bezpieczeństwa – zabezpieczenie zdalnego dostępu do zasobów

Grzegorz Hunicz – UM Lublin

Nowoczesna administracja w aspekcie bezpieczeństwa cyfrowego przetwarzania dokumentów

Kamil Jeliński, Marcin Kędzierski

Jak zorganizować procedury bieżącego monitorowania i analizy stanu bezpieczeństwa w urzędzie?

Dariusz Jędryczek – Ekspert

Zdjęcie

13.00 – 13.15

Obiad

13.15 – 14.15

Automatyzacja procesów w administracji publicznej – czy wyeliminuje nie tylko błędy urzędnika, ale i samego urzędnika?

Piotr Ślęzak – Ekspert

Przegląd aktualnych praktyk oraz sugestie dotyczące wdrażania środków cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej

Krzysztof Labocha

Przerwa kawowa

15.30 – 15.45

Cyfryzacja back-office administracji publicznej poprzez samodzielną instalację i konfigurację EZD RP

Arkadiusz Nogalski – NASK-PIB

Nowoczesna kancelaria, rozwiązania wspomagające proces rejestracji pism dla systemów EZD PUW oraz EZD RP

Maciej Witkowski

Microsoft Defender – ochrona stacji użytkownika

Marek Krupa – Ekspert

Czas wolny

17.15 – 19.00

Kolacja

19.00

Dzień 2

17 maja 2024

piątek

Śniadanie

07.30 – 9.30

Hakowanie z publicznie dostępnych źródeł – OSINT w praktyce

Kamil Folga – Ekspert

Czy w ramach jednego postępowania można zrealizować projekt zasilania gwarantowanego od początku do końca?

Paweł Pawlak

Jak dobrze przygotować się do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup systemu informatycznego

Piotr Kupczak

Przerwa kawowa

11.30 – 11.45

Wykorzystanie technologii low-code w realizacji systemów dla administracji publicznej na przykładzie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Emil Podwysocki – Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB

Cyfrowa odporność na ataki w administracji publicznej

Kamil Grzesik

Podsumowanie konwentu: rozdanie nagród

12.45