Dzień 1

12 maja

czwartek

Rejestracja uczestników

9.00-9.30

Otwarcie konwentu

9.30-9.40

I Blok merytoryczny

9.40 – 11.25

Nowe funkcjonalności w Systemie Zapewniania Uslug Chmurowych ZUCH

Zamawianie usług chmurowych a przepisy prawa zamówień publicznych

Innowacyjne spojrzenie na infrastrukturę oraz rozwiązania dedykowane dla Sektora Publicznego

Przerwa kawowa

11.25-11.40

II Blok merytoryczny

11.40 – 13.40

Miejski ekosystem bezpieczeństwa

Optymalizacja druku oraz przepływu dokumentacji w instytucjach publicznych

EZD RP jako narzędzie awansu cyfrowego w administracji - kto, kiedy i na jakich zasadach z niego skorzysta

Nowoczesne platformy sprzętowe do bezpiecznego przechowywania danych

Zdjęcie

13.40 – 13.55

Obiad

13.55 –  14.45

III Blok merytoryczny

14.45 – 17.45

Automatyzacja przetwarzania danych w jednostkach administracji publicznej

Minimalizacja czasu przestojów kluczowych systemów informatycznych urzędu - skuteczne metody przywracania systemów po awarii

Świadomy urzędnik to bezpieczny urząd. Znaczenie drukarki w zakresie ochrony poufnych danych

Przerwa kawowa

16.15-16.30

Bezpieczeństwo środowiska Windows

Wytyczne dostępności cyfrowej w standardzie od WCAG 2.1 do WCAG 3.0

Kolacja

19.00

Dzień 2

13 maja

piątek

Śniadanie

07.30 – 09.30

IV Blok merytoryczny

9.30 – 12.45

Wirtualni asystenci

Procedury cyberbezpieczeństwa - od audytu po monitorowanie sieci. Zarządzanie IT w stanach alarmowych

Jak w codziennej pracy urzędu w pełni wykorzystać funkcje projektorów i monitorów

Przerwa kawowa

11.00-11.15

Archiwizacja, ochrona dokumentu oraz forma popularyzacji danych czyli digitalizacja w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

Portfolio komputerów i drukarek w usługach Device as a Service. Co wybrać: zakup urządzenia czy usługi?

Jak efektywnie zarządzać sprzętem i majątkiem w urzędzie przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi IT

Podsumowanie konwentu: rozdanie nagród

12.45-13.15