Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji

Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP. Od 2011 r. pracuje w sektorze administracji publicznej, biorąc udział w pracach zespołów odpowiedzialnych za strategię rozwoju, promocję i komunikację, w tym elektroniczną, jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej

ekspert rynku IT

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Od 15 lat implementuje zaawansowane rozwiązania głosowe oraz bezprzewodowe, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo systemów.

Więcej

biegły rewident, ekspert rynku gospodarczego

Biegły rewident, wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych, panelista podczas największych wydarzeń gospodarczych w Polsce, komentator bieżących wydarzeń publikujący opinie m.in. w serwisach internetowych.

Więcej

MultiAccess Centre

Od 2012 jest czynnie związana z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego. W latach 2014/2015 była inicjatorem, propagatorem i kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia.

Więcej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Manager z wieloletnim doświadczeniem, w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi.

Więcej

ekspert rynku IT

Od 14 lat profesjonalnie związany z zarządzaniem systemami informatycznymi – początkowo w administracji rządowej, obecnie swoją wiedzę wykorzystuje jako konsultant i certyfikowany trener technologii firmy Microsoft.

Więcej

Specjalista w Dziale Współpracy z Podmiotami Otoczeniem EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym.

Więcej

Kierownik Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD

Kierownik Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Państwowym Instytucie Badawczym.

Więcej

Certyfikowanym specjalista ds. prywatności

Certyfikowany specjalista ds. prywatności (Certified Information Privacy Professional/Europe CIPP/E). Posiada tytuł radcy prawnego. Od kwietnia 2022 r. współpracuje z kancelarią SDZ LEGAL SCHINDHELM w ramach zespołu prawa korporacyjnego oraz M&A.

Więcej

Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, w szczególności złożonych zamówień informatycznych, autorka wielu publikacji, członek zarządu OSKZP, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, wykładowca.

Więcej