Odpowiada za całokształt rozwoju marki Acronis w Dagma. O Backupie i szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwie wie wszystko. Wspiera rozwój kanału partnerskiego, prowadzi szkolenia produktowe, bada potrzeby klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie z rozwiązaniami do Backupu, AV, UTM, Storage, Cloud.