Z cyfryzacją administracji czynnie związany od 2017 r. Najpierw w Narodowym Archiwum Cyfrowym tworzył założenia do modernizacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej i uczestniczył w pracach związanych z archiwizacją polskiego internetu, aby następnie kierować rozwojem serwisu szukajwarchiwach.gov.pl. Z kancelarią Prezesa Rady Ministrów związany od października 2021 r., gdzie był zaangażowany m.in. w realizację projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna”. Od marca 2023 r. w roli kierownika projektu aplikacji mObywatel.

Od 2015 r. doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.